Havneanlæg

Havneanlæg

​Tømrer- og Snedkermester Benny Greve ApS fremstiller og vedligeholder alle tyder af havneanlæg i Nordsjælland og på resten af Sjælland. Det kan være en tilbygning eller en udvidelse af en bådebro, men det kan også være opgaver i forbindelse med en badebro, herunder en vinterbadebro.

Vi udfører også andre opgaver i forbindelse med havneanlæg. Det kan være fremstilling af:

  • ​sandvægge
  • slæbesteder
  • kystsikring og havnesikring
  • havemole​
  • boltværk
  • ramning af pæle, hvor vi udskifter pælene i vandet

​​Desuden udfører vi generel renovering og fornyelse af havneområder. Vi kan naturligvis også udføre andre former for tømrer- og snedkerarbejde som for eksempel i forbindelse med bygninger og lignende.

​Havneanlægget bør løbende vedligeholdes

​Det er vigtigt, at du løbende vedligeholder og forbedrer dit havneanlæg, fordi det kan forlænge levetiden af anlægget, og fordi det både kan blive dyrt og besværligt, hvis der opstår skader på dit havneanlæg.

Det er med andre ord langt billigere at få udført jævnlig vedligeholdelse, end det er at udskyde den. Vi kan varetage både akut og planlagt vedligeholdelse af dit havneanlæg.

Få en besigtigelse og et tilbud på opgaver på dit havneanlæg

​Vi kommer gerne ud for at besigtige dit havneanlæg og for at komme med råd og vejledning omkring reparation, vedligeholdelse og udvidelser, og du kan altid være sikker på, at vi udfører arbejdet både æstetisk og praktisk.

Vi arbejder for private, offentlige myndigheder og foreninger.